Atunci când ne dorim un teren pentru construirea unei case, trebuie să luăm în calcul anumite riscuri și modurile în care le putem preveni. Ideal este să apelăm la serviciile unui consultant imobiliar, care să lucreze pentru noi, să găsească terenul potrivit și să pregătească toate documentele necesare achiziției.

Indiferent de motivul pentru care cumpărăm terernul – pentru investiție sau pentru construcție -, trebuie să fim atenți la o serie de aspecte și să cerem sfaturile unor specialiști care ne pot asista pe tot parcursul procesului de cumpărare. Cel mai important este ca asistența specializată să existe și după achiziție – așa suntem siguri că nu am cumpărat un teren cu ”vicii ascunse”. Iar dacă sunt probleme, știm că le putem rezolva cu ajutorul consultantului imobiliar ales.

Documente necesare

În cazul achiziționării unui teren pentru construcția unui imobil, trebuie solicitat un certificat de urbanism de la Primăria pe raza căreia este amplasat terenul. Acest document va confirma, în primul rând, dacă se poate construi pe terenul dorit. De altfel, acest Certificat de Urbanism este foarte important pentru a evita orice surpriză ce ar putea apărea pe viitor. Sunt cazuri, de pildă, în care terenurile se află în zone de protecție sau în situri istorice, pentru care este nevoie de avize eliberate de Direcția pentru Cultură. Certificatul de Urbanism este, practic, actul de informare, prin intermediul căruia, autoritățile informează solicitantul (viitorul proprietar) asupra regimului juridic, economic și tehnic al terenurilor și al construcțiilor. Totodată, acest document conține și lista avizelor de construire necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Un alt aspect important este înscrierea terenului în Cartea Funciară, document ce atestă informații legate de teren: număr topografic, suprafață, categorie de folosință, împrejmuiri, reprezentare grafică etc. Înainte de cumpărare, este recomandată verificarea realizată de un expert topograf – în special pentru terenurile care nu sunt împrejmuite. Pentru a evita viitoare probleme, în momentul în care se efectuează trasarea limitelor terenului, este bine să fie și vecinii de față. Așa nu vor fi discuții ulterior, când deja va începe construcția casei pe terenul respectiv.

Pe lângă aceste documente, trebuie să se țină cont și de utilități: apă, electricitate, gaze, canalizare.  Dacă pânza freatică nu se află la o adâncime foarte mare (8-10 m primul strat, de pildă), forajul va fi opțiunea ideală deoarece implică și costuri reduse. În ceea ce privește canalizarea, cea mai bună variantă este fosa septică individuală – racordată la rețeaua de canalizare a localității.

Pentru ca toate aceste aspecte să nu dea bătăi de cap, ideal este ca terenul să fie cumpărat direct de la proprietar.  Pe lângă faptul că se câștigă timp prețios, evităm și costuri inutile.

Care este procedura de achiziție?

Prin achiziționarea terenului direct de la proprietar, fără alți intermediari, toate costurile inutile vor fi tăiate din start: credite la bancă, comisioane de acordare, comisioane de administrare, costuri de evaluare și alte comisioane ascunse. Se negociază direct și, în cazul în care nu avem toată suma disponibilă, există posibilitatea achiziționării în rate. De exemplu, se poate da un avans negociabil – acesta variază în funcție de zona în care este amplasat terenul – și, ulterior, restul sumei să fie achitat în rate lunare pe o perioadă de 12 sau 24 de luni.

Urmează apoi încheierea unui antecontract – autentificat de un notar public. Acest document va cuprinde detalii privind: prețul terenului, avansul dat de cumpărător la încheierea antecontractului, diferența de bani ce trebuie achitată, valoarea ratelor lunare, data la care se plătesc ratele lunare și contul bancar în care cumpărătorul va depune banii (ratele lunare). În cazul în care suma se achită înainte de data discutată, se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare.